انتخاب صفحه
شماره 4597 - سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
شماره های پیشین:

ظریف به گوترش نامه نوشت

مسئولیت آمریکا در قبال اقدامات خطرناک

وزیر امور خارجه در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت:ایالات متحده قطعنامه 2231 شورای امنیت که این کشور خود از جمله بانیان آن بود و با اتفاق آرا در شورا تصویب شد را نیز وقیحانه نقض کرده است.
وی در این نامه که امروز دوشنبه منتشر شد با اشاره به نقض اساسی قطعنامه‌ی 2231 شورای امنیت از سوی آمریکا تصریح کرد: اقدامات ایالات متحده آمریکا بی‌اعتنایی کامل به حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، اصل حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات را تضعیف می‌کند، چندجانبه‌گرایی و نهادهای آن را به مخاطره می‌اندازد، حاکی از بازگشت به عصر فاجعه‌بار و شکست‌خورده ‌یک‌جانبه‌گرایی است و باعث تشویق سرکشی و قانون‌ستیزی می‌شود.
وزیر امور خارجه در بخش دیگر از نامه خود نوشته است:ایالات متحده تقریباً از همان ابتدا مدام مفاد توافق را نقض کرده و حتی دیگر اعضای برجام را از اجرای کامل تعهدات‌شان باز داشته است.
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود:اقدام غیر‌قانونی آمریکا در خروج غیرموجه از برجام، این دولت را برای فاحش‌ترین نقض تعهداتش ذیل این توافق، مسئول می‌سازد. ایالات متحده قطعنامه 2231 شورای امنیت که این کشور خود از جمله بانیان آن بود و با اتفاق آرا در شورا تصویب شد را نیز وقیحانه نقض نموده است. 
ظریف با تاکید براینکه برجام یک توافق چندجانبه براساس عمل متقابل استخطاب به گوترش نوشته است:دامنه، مقررات و زمان‌بندی برجام مبتنی بر یک توازن ظریف، مذاکره شده و مورد توافق چندجانبه است که نمی‌تواند گسترده‌تر شود، تغییر یابد یا مورد مذاکره مجدد قرار گیرد.
ظریف تصریح کرده است: منافع آن برای مردم ایران نمی‌تواند مشروط به هیچ شرط دیگری به جز اقدامات داوطلبانه هسته‌ای مندرج در برجام و ضمایم آن گردد.
وی با بیان اینکه برخی از مهمترین منافع اقتصادی ایران از برجام ناشی از تعهدات رفع تحریمی‌ایالات متحده است تاکید کرد: چنانچه برجام بخواهد به حیات خود ادامه دهد، مابقی اعضای برجام و جامعه بین المللی بایستی کاملا اطمینان دهند که منافع ایران بدون هیچ شرطی از طریق اقدامات مناسب ملی، منطقه ای و جهانی جبران می‌گردد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen