انتخاب صفحه
شماره 4598 - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397
شماره های پیشین:

جراحی ملانیا

ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا به خاطر آنچه که کاخ سفید یک «مشکل خوش خیم کلیه» توصیف کرد تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
دفتر خانم ترامپ گفت که جراحان در بیمارستان نظامی والتر رید در مریلند به روی او عمل آمبولیزاسیون (رگ‌بندی) انجام دادند.
سخنگوی خانم ترامپ گفت که عمل موفق بود و مشکلی به وجود نیامد. انتظار می رود او باقی هفته را در همین مرکز پزشکی درست از خارج از واشنگتن سپری کند. آقای ترامپ در توییتی نوشت که در مسیر بیمارستان برای عیادت از همسرش است. آمبولیزاسیون اغلب برای مسدود کردن راه تامین خون تومورها - چه خوش خیم چه بدخیم - انجام می شود.
خانم ترامپ هفته پیش کمپینی تحت عنوان «بهترین باش» را برای آموزش اهمیت سلامت اجتماعی، عاطفی و فیزیکی برای کودکان راه انداخت.
او گفت هدف این کمپین تشویق زندگی سالم و مبارزه با مواد مخدر است.
روز دوشنبه همچنین اعلام شد که هری رید رهبر سابق اکثریت دمکرات سنا که ۷۸ سال دارد هم به خاطر سرطان لوزالمعهده تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen