انتخاب صفحه
شماره 4618 - چهارشنبه 23 خرداد 1397
شماره های پیشین:

زنگ خطر برای مهاجران در آمریکا

وزیر دادگستری آمریکا در حکمی تعیین کننده تقاضای پناهندگی یک زن قربانی خشونت خانگی از ال‌سالوادور را رد کرده است.
جف سشنز گفته است صرف اینکه کسی قربانی خشونت خانگی یا خشونت باندهای جنایتکار باشد او را واجد شرایط کسب پناهندگی از آمریکا نمی‌کند.
عالیرتبه‌ترین مقام قضایی آمریکا گفته است «وضعیت پناهندگی جوابی برای دشواری‌های عمومی نیست». او مهاجران را به سوءاستفاده از نظام مهاجرت آمریکا متهم کرده است.  فعالان حقوق مهاجرت می‌گویند این اقدام ده‌ها هزار پرونده تقاضای پناهندگی در آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen