انتخاب صفحه
شماره 4639 - سه شنبه 19 تیر 1397
شماره های پیشین:

اولویت اقتصادی دستگاه دیپلماسی 

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گسترش مراودات با کشورهای همسایه را جزء اولویت‌های اصلی وزارت‌خارجه عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال-جنوب یک پروژه استراتژیک برای ما محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، «غلامرضا انصاری» در دیدار با استاندار گیلان، هدف از سفر خود به گیلان را بررسی ظرفیت‌های موجود در گیلان در مسیر گسترش حجم مبادلات با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: استان‌های شمالی ایران از طریق دریای خزر با کشورهای همسایه ارتباط خوبی دارد که باید از این فرصت در راستای گسترش ارتباطات بین‌المللی استفاده کرد. وی گسترش مراودات با کشورهای همسایه را جزء اولویت‌های اصلی وزارت‌خارجه عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدور شمال-جنوب یک پروژه استراتژیک برای ما محسوب می‌شود. معاون اقتصادی وزیر امور خارجه تحقق عضویت ایران در اوراسیا را برای استان‌های شمالی بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: حمایت از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مرزی از سیاست‌های  وزارت خارجه است اما با ایجاد بازارچه مرزی در این نقاط بواسطه افزایش قاچاق کالا مخالف هستیم. وی ارائه پیشنهادات مشخص از سوی استان‌ها برای طرح در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای مختلف را بسیار مثبت اریابی کرد و گفت: در این مسیر پیش‌بینی امتیازاتی برای استانداران نقاط مرزی باعث می‌شود تا ارتباطات بین استانداران استان‌های هم مرز تسهیل شود. 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen