انتخاب صفحه
شماره 4639 - سه شنبه 19 تیر 1397
شماره های پیشین:

معاون وزیر بهداشت اعلام کرد

ثبت اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در پرونده الکترونیک سلامت

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به پیشرفت طرح پرونده الکترونیک سلامت، گفت: تا کنون اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده است. دکتر علیرضا رییسی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای اجرای طرح پزشک خانواده تا پایان سال ۹۷، گفت: اجرای طرح پزشک خانواده جزو الزامات برنامه ششم توسعه بوده، بنابراین زیرساختهای الکترونیک آن برای نظام ارجاع باید تا پایان  سال ۹۷ فراهم شود.
وی درخصوص سامانه یکپارچه بهداشت در این رابطه، اظهار کرد: سامانه یکپارچه بهداشت پیشرفت‌های خوبی داشته به گونهای که سطح یک آن تا پایان سال کامل شده و اطلاعات ثبت شده جهت ارجاع، راستی‌آزمایی و دقیق میشوند.
وی با اشاره به تعریف ۱۲ گام برای اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: ۱۲ گام برای اجرای طرح پزشک خانواده تعریف شده که طی یک برنامه ۵ تا ۸ ساله و بر اساس میزان اعتبارات تخصیص یافته اجرا می‌شود.
رییسی با اشاره به «یک دوم» بودن اعتبار سال ۹۷ نسبت به سال ۹۵ تصریح کرد: اعتبارات  امسال نسبت به سال ۹۵ تقریبا نصف شده، به عبارت دیگر سال ۹۵، اعتباری معادل ۲هزار میلیارد در اختیار پزشک خانواده شهری قرار گرفت که این اعتبار در سال ۹۶ و ۹۷ به یک هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
 وی با اشاره به مشکلات اعتباری پیش آمده، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول داده که ۱۰۰ درصد این اعتبار تخصیص داده میشود که در این صورت براساس برنامه پیش بینی شده پنج ساله پیش می‌رویم.
معاون وزیر بهداشت در پایان با اشاره به ثبت ۷۴ میلیون نفر در سامانه پرونده الکترونیک سلامت، اظهارکرد: حدود ۷۲ درصد از افراد ثبت شده حداقل یک بار خدمت گرفتهاند و امیدواریم با توجه به این پیشرفت خوب، تا پایان امسال بالای ۹۰ درصد ثبت داشته باشیم. 
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen