انتخاب صفحه
شماره 4640 - چهارشنبه 20 تیر 1397
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه اطلاعات – 20 تیر 1341 

تیتر اول اطلاعات درباره بن بلا بود: «امروز بن بلا پیروزمندانه به الجزایر می‌رود» . بن بلا رهبر سیاسی جنگ استقلال الجزایر بود که از شش سال قبل در زندان فرانسه بود اما در آن روزها بن بلا با کمک ارتش آزادی‌بخش میهنی به رهبری هواری بومدین در اوت ۱۹۶۲ دولت موقت را سرنگون کردند و بن بلا به قدرت رسید. یک‌ سال بعد او به ریاست جمهوری انتخاب شد.
از دیگر تیترهای آن روز اطلاعات سخنان علی امینی نخست وزیر بود که مخالفان حکومت را تهدید کرده بود : «اگر بمانم، به مخالفان رحم نمی‌کنم». امینی همچنین گفته بود: «مردم منتظرند ما این افراد را اعدام کنیم اما ما لااقل طردشان خواهیم کرد.» جالب است که امینی هم از قول مردم حرف می‌زده است! 
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen