انتخاب صفحه
شماره 4641 - پنجشنبه 21 تیر 1397
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه شرق - 21 تیر 1390

«اتهام جریان انحرافی، امنیتی هم هست»؛ این سخن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درباره جریان انحرافی دولت محمود احمدی نژاد تیتر اول روزنامه شرق بود. 
عکس روز شرق هم به آیت الله هاشمی رفسنجانی اختصاص داشت که گفته بود: «می توان در شرایط مساوی با آمریکا مذاکره کرد». 
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen