انتخاب صفحه
شماره 4713 - چهارشنبه 18 مهر 1397
شماره های پیشین:

دفتر اتحادیه اروپا در ایران ماهیت سیاسی ندارد

یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که با توجه به گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا در حوزه‌های مختلف تاسیس دفتر این اتحادیه در تهران می‌تواند در گسترش روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه موثر باشد، گفت: کسانی که با این موضوع مخالف هستند به جای شعار دادن و ایجاد هیاهو اگر استدلالی برای مخالفت با این موضوع دارند، آن را به صورت منطقی و روشن مطرح کنند. «فریدون مجلسی» در گفت‌وگو با ایسنا در مورد پیشنهاد سفیر اتریش در تهران که کشورش در حال حاضر  ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا دفتری را در ایران تاسیس کند، اظهار کرد: اتحادیه اروپا از نظر سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین جوامع در عرصه تعاملات بین‌المللی است. ایران نیز از قدیم ارتباط دیرینه با کشورهای اروپایی داشته است و تعاملاتی بین ایران و این کشورها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی برقرار بوده است. وی ادامه داد: در وضعیت کنونی با توجه به گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا و نیاز تهران برای گسترش ارتباطات جهانی خود، تاسیس دفتر اتحادیه اروپا می‌تواند قدم مثبتی برای گسترش تعاملات بین ایران و کشورهای عضو این اتحادیه به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و تجاری باشد. وی با بیان اینکه ارتباطات ما در عرصه سیاست خارجی نباید منحصر به یک قطب باشد چراکه این موضوع استقلال ایران را به نوعی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اظهار کرد: همانطور که با کشورهایی چون چین، روسیه و هند تعاملات گسترده‌ای داریم باید این تعاملات را با اروپا نیز گسترش دهیم. مجلسی با بیان اینکه اتحادیه اروپا دارای هویتی فوق دولتی است گفت: اگر اتحادیه اروپا در ایران دفتری تاسیس کند در این دفتر چندین کارشناس مستقر خواهند شد تا نوع ارتباطات این اتحادیه با ایران به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری را تسهیل کنند و با شناسایی نیازهای دو طرف در حوزه‌های اقتصادی این روابط را گسترش دهند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen