انتخاب صفحه
شماره 4713 - چهارشنبه 18 مهر 1397
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه روزان - 18 مهر 1395

عکس روز روزان درباره مصاحبه‌ای است که این روزنامه با جعفر شجونی انجام داد و شجونی درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران که قرا بود در روز تاسوعا انجام بگیرد، گفته بود: تصمیم گیران فیفا دهن کجی می‌کنند!
وی همچنین درباره سفرهای خارجی رئیس جمهور گفته بود: آقای روحانی وقتی رفت آمریکا، خانمی آوردند کنار ایشان نشست، یا در کنار آقای ظریف هم خانمی را می‌آورند، آخر یک مرد پیدا نمی‌شود که حتما زنها را می‌آورند کنار روحانی یا ظریف بگذارند؟!
این شاید جزو آخرین مصاحبه های شجونی بود و وی در 16 ابان سال گذشته درگذشت.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen