انتخاب صفحه
شماره 4713 - چهارشنبه 18 مهر 1397
شماره های پیشین:

صدور ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت هوشمند ملی

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از صدور ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: قیمت کارت‌های هوشمند افزایش پیدا نمی کند. سیف الله ابوترابی در گفت‌وگو با مهر افزود: براساس آمارهای جمع‌آوری شده تاکنون فرایند ثبت نام ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی به پایان رسیده است و ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت نیز صادر شده است.وی گفت: قرار است تا آبان ماه مراحل تولید بدنه کارت هوشمند ملی در داخل کشور و توسط متخصصان و کارشناسان خودمان انجام شود و پس از آن نیز عملیات صدور کارتها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.وی در مورد هزینه ثبت نام کارتهای نیز اظهار داشت: علی رغم اینکه هزینه کارت هوشمند ملی برای ما دو برابر شده اما برای اینکه فشاری به مردم وارد نشود هیچ تغییری در هزینه‌های ثبت نام بودجود نمی آید.در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند هستند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen