انتخاب صفحه
شماره 4714 - پنجشنبه 19 مهر 1397
شماره های پیشین:

سخنگوی شورای نگهبان :

ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو برطرف شد

 سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه دیروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: طی بررسی‌های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، نظرات شورای نگهبان تامین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده
 است. وی افزود: اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد. کدخدایی در این باره در توییتر نوشت: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد. هم چنین با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen