انتخاب صفحه
شماره 4735 - سه شنبه 15 آبان 1397
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه سلام - 15 ابان 1375

«رهبر انقلاب منشای زورگویی مردان به زنان را تشریح کردند»؛ سلام با این تیتر اول، خبر داد که رهبری در دیدار اعضای شورای فرهنگی - اجتماعی زنان تصریح کردند: منشای زورگویی‌های مردان به زنان، نبودن قانون نیرومند حمایتی و فقدان عامل معنوی قوی مانند محبت بسیار شدید یا ایمان مستحکم است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen