انتخاب صفحه
شماره 4735 - سه شنبه 15 آبان 1397
شماره های پیشین:

معاون پرورشی آموزش و پرورش:

نیاز به ۴۰ هزار مشاور در آموزش و پرورش داریم

معاون پرورشی آموزش و پرورش گفت برای اجرای طرح جامع همشاور نیاز به ۴۰ هزار مشاور داریم.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی معاون پرورشی آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از طرح نماد گفت: امروز در واقع ۴ طرح رونمایی می‌شود. ما انتظار داریم به ابعاد کار در آموزش و پرورش و اعتبارات آن توجه شود.وی ادامه داد: ما پیش از این پرونده الکترونیکی دانش آموزی داشتیم که به این سامانه جدید نماد لینک شده است. نظام استعدادیابی و تمام آزمون‌های استاندارد استعدادیابی به این سامانه لینک شده است و هر چه از این سامانه در می‌آید، نیمرخ روانی دانش آموزان است.به گفته وی مهمترین بخش این طرح طراحی اپلیکیشنی است که در اختیار مشاوران و والدین قرار می‌گیرد و شبانه روز می‌توان به اطلاعات دانش آموزان دسترسی داشت و به محض اینکه اتفاقی در ارتباط با دانش آموزی مشاهده شد در این اپلیکیشن ثبت شود.وی درباره طرح دومی که امروز رونمایی می‌شود بیان کرد: یکی از سیاست‌های معاونت پرورشی توسعه فضیلت‌ها در دانش آموزان است و طرحی تدوین کردیم که بر اساس آزمون‌های روانی سامانه نماد این موارد توسعه داده می‌شود. در گام اول در ۲۳ هزار آموزشگاه در متوسطه اول کارگاه برگزار می‌کنیم. ۱۰ ساعت کارگاه توانمندسازی برگزار می‌شود. در گام دوم برای ۶ فصیلت محوری را در قالب ۲۴ مهارت، محتوا برای مشاوران تولید شده که امروز رونمایی می‌شود.معاون پرورشی اظهار کرد: یک میلیون دانش آموز در این محدوده تحت پوشش هستند و ۲۰ میلیارد تومان هزینه این فعالیت‌هاست. همچنین به صورت غیر حضوری برای ۶۰۵ هزار معلم نیز آزمون‌هایی برگزار می‌کنیم.وی ادامه داد: کار دیگری که امروز رونمایی می‌شود طرح مهارت خوب زیستن در زندگی مشترک است و برای دانش‌آموزان پایه ۱۱ و برای ۴۳۰ هزار دانش آموز دختر این طرح اجرا می‌شود که شامل۱۶ ساعت آموزش مهارت خوب زیستن در زندگی مشترک است با سرفصل‌های مشخص که بیش از ۶ میلیارد هزینه دارد.وی درباره طرح آخر بیان کرد: طرح بعدی طرح همیار مشاور است. یکی از بهترین اقدامات در حوزه مراقبت‌ها خواهد بود که در متوسطه اول اجرا می‌شود. در این طرح هر کلاس یک مشاور دانش آموز دارد و پیش بینی ما در گام اول ۱۰۰ هزار همیار مشاوره است.کاظمی در پایان گفت: بدون نیروی انسانی متخصص اتفاقی نمی‌افتد. ما ۴۰ هزار مشاور نیاز داریم تا طرح جامع مشاور را اجرا کنیم.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen