انتخاب صفحه
شماره 4757 - چهارشنبه 14 آذر 1397
شماره های پیشین:

کمبود برخی از کیت‌های آزمایشگاهی در کشور 

دبیراجرایی هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت با اشاره به اینکه تأخیر در پرداخت ارز دولتی آزمایشگاه‌ها را با مشکل در تأمین کیت مواجه می‌کند، گفت: پیشنهاد ما به اداره کل تجهیزات پزشکی و اداره سازمان غذا و دارو این بوده که فرایند اختصاص ارز دولتی و حمایت از شرکت‌ها را بهتر انجام دهند و با همکاری انجمن‌ها برای شرکت‌های مورد تأیید تسهیلات فراهم شود. دکتر علی صادقی تبار در ارتباط با برگزاری هفدهمین کنگره بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی اظهار داشت: این کنگره با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته آزمایشگاهی 30 فروردین تا 2 اردیبهشت سال آینده به مدت 4 روز در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود که مقارن با روز آزمایشگاهیان در کشور است.صادقی تبار در مورد تأثیر نوسانات ارز و تحریم‌ها در حوزه آزمایشگاه گفت: خوشبختانه دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی به کیت‌های آزمایشگاهی تا حدودی به رفع مشکلات در این زمینه کمک کرد ولی این حمایت‌ها به دلیل اینکه دیر به دست شرکت‌ها رسیده و گاهی با بروکراسی اداری سختی مواجه است با مشکل مواجه می‌شوند.وی گفت: همچنین برخی از این خدمات جامع نبوده و تست‌های مولکولی و ژنتیکی ارز دولتی به آن اختصاص نیافته است و شرکت‌ها باید آن را با ارز آزاد یا مبادله‌ای تهیه کنند و این مسأله سبب گران شدن خدمات آزمایشگاه می‌شود. همچنین به دلیل تحریم‌های پیش آمده امکان تنوع در تست‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های جدید وجود ندارد و تأخیر در پرداخت ارز دولتی نیز گاهی آزمایشگاه‌ها را با مشکل در تأمین کیت مواجه می‌کند. دبیراجرایی هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت تأکید کرد: برخی از کیت‌ها همچون تست‌های انعقادی بعلت کمبود در همه آزمایشگاه‌ها موجود نبوده و گاهی بیمار باید تعداد زیادی آزمایشگاه را برای انجام این آزمایش بررسی کند. پیشنهاد ما به اداره کل تجهیزات پزشکی و اداره سازمان غذا و دارو این بوده که فرایند اختصاص ارز دولتی و حمایت از شرکت‌ها را بهتر انجام دهند و با همکاری انجمن‌ها برای شرکت‌های مورد تأیید تسهیلات فراهم شود.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen