انتخاب صفحه
شماره 4758 - پنجشنبه 15 آذر 1397
شماره های پیشین:

با پس گرفته شدن امضاهای تعدادی از متقاضیان

استیضاح ظریف منتفی شد

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که باتوجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.
علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: استیضاح آقای ظریف ۲۴ امضاء داشت که اکنون تعداد امضاها به ۹ نفر رسیده است. طبق آیین‌نامه وقتی امضاها کمتر از ۱۰ نفر باشد از حد نصاب افتاده و منتفی است.
وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت ندارد، تاکید کرد: در آیین‌نامه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضاء نداریم اگر کسی امضایش را پس گرفته باشد نمی‌تواند بعدا بگوید که مجددا می‌خواهد پای همان تقاضای استیضاح را امضاء کند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen