انتخاب صفحه
شماره 4758 - پنجشنبه 15 آذر 1397
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه دیلی مایل 
 6 دسامبر 2013

«مرگ غول»؛ تیتر اول دیلی مایل درباره درگذشت نلسون ماندلا بود. ماندلا رهبر مخالفان نژاد پرستی در آفریقای جنوبی و نخستین رئیس جمهور این کشور بود که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. در زیر این تیتر آمده است: «غول بزرگی که به جهان معنی بخشش را آموخت ، در 95 سالگی درگذشت».

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen