انتخاب صفحه
شماره 4788 - پنجشنبه 20 دی 1397
شماره های پیشین:

استانی شدن انتخابات گامی موثر برای توانمندی مجلس

کمال‌الدین پیرموذن

مجلس شورای اسلامی مظهر اعلای حاکمیت مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است. امام راحل در طول زمامداری حکیمانه‌اش همواره مجلس را به مثابه کانون اقتدار نظام تلقی می‌کرد. به جرأت می‌توان گفت که تعابیر بلند امام (ره) در مورد مجلس و جایگاه رفیع آن در نظام، منجر به این نهاد مهم است. 
دیدگاه و سیره ثابت امام (ره) در قانونمداری در آخرین تقریرات آن بزرگوار که بر انجام همه امور از طریق مجاری قانونی تصریح و نمایندگان را، همواره عصاره فضایل ملت قلمداد نمودند، آشکار است. 
هنگامی که جمله تاریخی «مجلس در رأس امور است» را، امام راحل بیان فرمودند گویا وضع امروز مجلس ونمایندگان را به خوبی حدس می‌زدند که چگونه رکن رکین جمهوریت و حاکمیت ملی مورد تعرض قرار می‌گیرد و بدیهی ترین حق مجلس نادیده و یا سطح نمایندگان افول می‌کند. 
 امروز سوء عملکرد برخی از نمایندگان و یا سیر حوادث و برخورد غیرقانونی با مجلس شورای اسلامی و وکلای ملت، به خوبی نشانگر درایت امام(ره) و دوراندیشی او در زمان و نیز نیاز مردم کشور به آن رهنمودها می‌باشد وهشداری به کسانی که در قالب دفاع از اسلامیت نظام و با تفسیرهای عجیب از قانون اساسی و به نام مصلحت نظام، اعتنایی به موازین و مبانی انقلاب که برگرفته از آرمان امام(ره) است ندارند و نیز تذکر به کسانی که سطح نمایندگی مجلس را، در سطح کارپردازی یک محدوده، تقلیل کرده اند، است.   اگر تاکنون نگران تعرض به جایگاه قانونگذاری مجلس بودیم، متاسفانه امروز شاهد حضور و بروز نمایندگانی هستیم که نه تنها شأن رفیع نمایندگی و مجلس را نمی‌توانند رعایت کنند بلکه در استیفای حقوق اساسی مردم و خود نیز عاجز هستند.  بی‌تردید با استانی شدن انتخابات، نمایندگان تلاش خواهند کرد در فضایی آرام و آکنده از منطق و محبت، همه توان خود را صرف دفاع از حقوق مشروع و مسلم ملت کرده و با کلان نگری ضمن همکاری با سایر قوا و نهادها با ایفای وظایف نمایندگی در راه اعتلا و رفاه و سرافرازی میهن و مردم عزیز خود قدم بردارند.
استانی شدن انتخابات، تجدید نظر در روش ناکارآمد و شکست خورده و راهی مسمالمت آمیز برای حل مسائل سیاسی این سرزمین بلاکشیده است که بی شک احیای بیش از پیش اعطای حقوق شهروندی را هم کلید خواهد زد. به رغم نابسامانی‌های اقتصادی، توسعه سیاسی، یعنی مشارکت مردم، گروه‌ها و اشخاص مرجع، در قدرت سیاسی و بسط عدالت اجتماعی را، واجب‌ترین امور می‌شناسم. اصل انتخابات و نیز دوره ای بودن مقامات و مسئولیت‌های قانون گذاری، نظارتی و اجرایی، یکی از مصادیق و روش‌هایی است که براساس تجربه بشری و تعقل فلسفی - سیاسی، برای مقابله با بسته شدن فضای جامعه و غالب شدن انحصار بر سیستم‌ها ونظام‌های اجتماعی - سیاسی کشف و ابلاغ شده‌اند. 
مردم می‌گویند اگر به راستی قصد آن هست که مشکلات اقتصادی – اجتماعی جامعه به نحو شایسته حل شود و از این رهگذر، وحدت بین حاکمیت و ملت فراهم آید تا مجموعه مردم و نظام، یکدل در برابر خطرات خارجی و تحریم ظالمانه ایستادگی نمایند، ضروری است نهادهای حکومتی، نسبت به احقاق حق حقوق شهروندی و شکل گیری مجلس راستین برآمده از اراده ملت، بسترسازی و اهتمام مجدانه بعمل آورند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen