انتخاب صفحه
شماره 4811 - چهارشنبه 17 بهمن 1397
شماره های پیشین:

احضار کمیته تحلیف ترامپ به دادستانی

با اوج گرفتن یکی از پرونده‌های تحقیق در ارتباط با کمیته تحلیف ترامپ، دادستان‌های فدرال آمریکا به مقام‌های این کمیته دستور دادند تا اسناد مرتبط با حامیان مالی، امور مالی و سایر فعالیت‌ها را تحویل دهند. یک مقام مطلع به روزنامه نیویورک تایمز گفت، در این احضاریه درخواست شده است تا اسنادی که به تمام حامیان مالی و میهمانان این کمیته مربوط می‌شود، هرگونه منفعتی از جمله بلیت فروشی و انداختن عکس با رئیس‌جمهوری، فایل‌های فدرال، اطلاعات فروشندگان، قراردادها و دیگر موارد تحویل داده شود. این درخواست‌های جدید در واقع گسترش تحقیقات دادستان‌ها است که اواخر سال گذشته در بحبوحه طغیان تحقیقات از کمیته تحلیف آغاز شد. 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen