انتخاب صفحه
شماره 4811 - چهارشنبه 17 بهمن 1397
شماره های پیشین:

سونامی خودکشی در فرانسه

گزارش موسسه بهداشت عمومی فرانسه درباره آمار و ارقام خودکشی در سال 2017 میلادی در این کشور نشان می دهد که 7.2درصد از فرانسویها در محدوده سنی 18 تا 75 سال که بیش از سه میلیون نفر از جمعیت این کشور را شامل میشوند دستکم یک بار در زندگی خود اقدام به خودکشی کردهاند. فرانسوا بگین(François Béguin)  روزنامهنگار فرانسوی روز سهشنبه در یادداشتی که به مناسبت روز ملی پیشگیری از خودکشی در روزنامه لوموند منتشر کرد؛ نوشت: بر اساس آمارها ؛ میزان خودکشی در فرانسه آمار خوبی نیست. موسسه بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرده است که در سال 2017، 4.7درصد افراد(18 تا 75سال) به خودکشی فکر کردهاند و 39صدم درصد دیگر دست به این کار زدهاند.
البته نسبت خودکشیها در بین زنان و مردان متفاوت است و بیشتر زنان متاثر از این مساله بودهاند؛ به گونهای که تقریبا یک زن از 10زن فرانسوی تاکنون اقدام به خودکشی کرده است.
بر اساس جمعیت 67 میلیونی فرانسه تقریبا یک بیستم جمعیت این کشور متاثر از افسردگی و یا بحرانهای روحی و روانی؛ خواستهاند که به زندگی خود پایان دهند.
بر اساس اعلام این موسسه، دادههای آماری نشان میدهد که تقریبا یک سوم از زنان و یک چهارم از مردانی که در معرض خشونتهای جنسی قرار گرفتهاند ؛ اقدام به خودکشی کردهاند.
آمار ثبت شده در موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه(Inserm)درخصوص علل پزشکی مرگ ومیر در سال 2015 حاکی از آن است که فکر خودکشی و تلاشهایی که برای این کار صورت میگیرد در بین زنان حادتر بوده است؛ اما در عین حال مردان از ابزارهای کشندهتری مانند اسلحه گرم و یا حلق آویز کردن برای خودکشی استفاده میکنند.
پنجم تیر امسال برابر با 26ژوئن 2018، وزارت بهداشت فرانسه در بیانیهای اعلام کرد که در این کشور روزانه ۲۱ مرد و ۸ زن خودکشی میکنند و ۷۰۰ نفر دیگر برای خودکشی اقدام می‌کنند و ناکام می‌مانند. نرخ خودکشی در فرانسه بسیار بالاتر از میانگین اروپایی و دو برابر کشورهای بریتانیا و اسپانیا است. آماری که پیشتر از این موسسه بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرده بود نرخ خودکشی در چند سال اخیر رشد ۲۲ درصدی داشت.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen