انتخاب صفحه
شماره 4811 - چهارشنبه 17 بهمن 1397
شماره های پیشین:

برگزاری دادگاه تجدید نظر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

وکیل مدافع عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از تشکیل جلسه دادگاه تجدید نظر موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر خبر داد.
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برگزاری این جلسه اظهار کرد: جلسه سه شنبه بسیار خوب برگزار شد و رفتار قاضی دادگاه توأم با احترام لازمی بود که دادگاه‌ها باید برای ارباب رجوع انجام دهند.
وی افزود: دادگاه ابتدای این جلسه، قاضی سوالاتی از آقای رضوی کرد و سپس از وی خواست اظهارات خود را بیان کند که وی دفاعیات خود را به وکیل واگذار کرد و اینجانب در دفاع از وی اعلام کردم اقدامات موکلم وجه کیفری ندارد زیرا عمده اتهامات وارده بر وی عبارت است از حضور او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دفاع از حقوق خود و سایر کارگران شرکت واحد در خصوص تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۴ . آقای رضوی نیز گفت که من این عمل را نه غیر قانونی می‌دانستم و نه دفاع از حقوق خود و سایر کارگران را از مصادیق تبانی بر علیه امنیت ملی تلقی می‌کردم.
نیکبخت خاطرنشان کرد: در پاسخ به اتهام دیگر موکلم مبنی بر حضور در مراسم روز کارگر که او و برخی از اعضای هیأت مدیره سندیکا برای حضور در ترمینال غرب شرکت واحد عازم آنجا بودند و قبل از رسیدن به این پایانه توسط مأموران دستگیر شده و آنها را به زندان اوین می‌برند که مقام قضائی در همان شب آنها را آزاد می‌کند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen