انتخاب صفحه
شماره 4811 - چهارشنبه 17 بهمن 1397
شماره های پیشین:

کمبود 13 هزار نیرو در آموزش و پرورش استان اصفهان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۳۴ هزار و ۵۴۰ نفر نیرو در آموزش و پرورش استان اصفهان نیاز است اما تنها ۲۸ هزار نفر نیرو وجود دارد.به گزارش ایسنا، محمد میرپور صبح دیروز در جمع اهالی رسانه اظهار کرد: در خصوص نیروی انسانی استان اصفهان، با توجه به این که این استان یکی از چهار استانی است که با کمبود نیرو مواجه است، ٣۴ هزار و ۵۴٠ نفر نیروی مورد نیاز است اما نیروی موجود ٢٨ هزار نفر است. هزار و ٨٠٠ نفر مرخصی و بیش از ٢ هزار نفر در آستانه بازنشستگی هستند. کمبود نیروی انسانی ١٣ هزار نفر است.وی ادامه داد: خرید خدمات در نظام آموزشی به استناد ماده ۴١ مصوبه ١٣٩٣ و دستور سال ١٣٩۶ رئیس جمهور انجام شده است. در این قانون می‌توانیم از مؤسسات غیر دولتی استفاده کنیم. سه سال است در قانون بودجه آمده و مؤسسات غیر دولتی در قالب قرارداد به عنوان خدمات دهنده با آموزش پرورش همکاری می‌کند و هیچ رابطه استخدامی با این نیروها وجود ندارد.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: اعتبارات آموزش و پرورش از سال ١٣٨٨ تا کنون ملی و تأمین اعتبار با وزارت خانه است. اعتبار در اختیار قرار گرفته از وزارت‌خانه برای اصفهان تا هفته گذشته تنها ٣٧ درصد بود و از هفته گذشته ٢٠ درصد دیگر اعتبار دریافت شده است. هر مؤسسه غیر دولتی که به آموزش و پرورش درخواست دهد در صورتی که نیاز باشد، قراردادی با وی بسته می‌شود. زیر ۶٠ درصد هزینه‌های خرید خبر پرداخت شده است.
میرپور تصریح کرد: در خصوص مدارس فرسوده، دستگاه همکاری در کنار آموزش و پرورش، به نام سازمان نوسازی و تجهیز مدارس وجود دارد که کارهای عمرانی آموزش و پرورش را انجام می‌دهد.وی گفت: بر اساس اطلاعات سازمان نوسازی مدارس، ٣٢ درصد مدارس مستحکم، ۴٠ درصد نیاز به استحکام و ٢٨ درصد تخریبی هستند. دست تک تک خیرین مدرسه ساز را می بوسم. اصفهان یکی از استان‌هایی است که بهترین کیفیت را در جذب خیرین دارد. اگر خیرین به کمک آموزش و پرورش نیایند، آموزش و پرورش با مشکل روبرو می‌شود.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen