انتخاب صفحه
شماره 4811 - چهارشنبه 17 بهمن 1397
شماره های پیشین:

کم کاری برخی سازمان‌ها به پلیس تحمیل می‌شود

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به جای خالی پیوست‌های انتظامی در اجرای پروژه‌های مختلف شهری گفت: امروزه انضباط اجتماعی و نظم عمومی از الزامات زندگی شهری و روستایی است، متأسفانه کم کاری یا کج کار کردی برخی از سازمان‌ها به پلیس تحمیل می‌شود.به گزارش ایسنا سردار حسین رحیمی، در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با راه اندازی مراکز آموزشی، تجاری، تفریحی و … در مناطق مختلف تهران از پلیس اظهار نظری گرفته می‌شود و طرح‌های مختلف، پیوست انتظامی دارد یا خیر؟، اظهار داشت: متأسفانه در بیش از ۸۰ درصد از پروژه‌های این چنینی، از پلیس اظهار نظری خواسته نمی‌شود در واقع باید بگویم جای خالی «پیوست‌های انتظامی» در ایجاد و راه اندازی مراکز مختلف شهری، آموزشی، دانشگاهی، تجاری، فرهنگی، تفریحی و… به وضوح دیده می‌شود.بر اساس گزارش سایت پلیس، وی با بیان اینکه امروزه انضباط اجتماعی و نظم عمومی از الزامات زندگی شهری و روستایی است، گفت: متأسفانه کم کاری یا کج کارکردی عده‌ای و برخی از سازمان‌ها به پلیس تحمیل می‌شود و در نهایت، مطالبات معطوف به پلیس می‌شود. بنده بسیار قانونمند هستم و معتقدم مر قانون باید رعایت و اجرایی شود، بنابراین تلاش می‌کنیم در هر حوزه‌ای که مطابق قانون جزئی از مأموریت‌های ذاتی پلیس است، عملکردی مطلوب داشته باشیم و به هیچ وجه «سهل انگاری» و «اهمال کاری» در انجام وظایف ذاتی، قانونی و شرعی را نمی‌پذیرم.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen