انتخاب صفحه
شماره 4812 - پنجشنبه 18 بهمن 1397
شماره های پیشین:

تصویب قانون مقابله با اعتراضات در فرانسه

در حالی که اعتراضات جلیقه زردها ادامه دارد، پارلمان فرانسه قانونی با هدف محدود کردن اعتراضات خشونت آمیز تصویب کرد.
به گزارش رویترز، علی رغم انتقادها مبنی بر اینکه تصویب این لایحه باعث محدود شدن آزادی‌های فردی می‌شود، این لایحه در مجلس ملی، (مجلس سفلی) با ۳۸۷ رأی مثبت در مقابل ۹۲ رأی به تصویب رسید.
با توجه به اینکه اکثریت این مجلس در دست حزب(LREM)  «امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری فرانسه است، این لایحه به راحتی تصویب شد.
بر اساس این لایحه، دیگر معترضان حق پوشاندن صورت خود را ندارند و به پلیس اختیارات بیشتری برای مداخله در اعتراضات خشونت آمیز می‌دهد.
البته این لایحه در مجلس علیا نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت اما حرف آخر را مجلس ملی فرانسه می‌زند. اعتراضات جلیقه زردها که از ماه نوامبر در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شده بود، پس از مدتی به اعتراضات ضد دولتی تبدیل شد. این اعتراضات هم چنان در خیابان‌های فرانسه برای حفظ فشار علیه «ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه ادامه دارد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen