انتخاب صفحه
شماره 4812 - پنجشنبه 18 بهمن 1397
شماره های پیشین:

تقویم تاریخ

انتشار نخستین شماره وقایع اتفاقیه

۱۸ بهمن ۱۲۲۹ نخستین شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه به کوشش امیرکبیر منتشر شد. روزنامه «اخبار دارالخلافه تهران» با همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر در سال ۱۲۲۹ هجری شمسی (۱۲۶۷ هجری قمری) منتشر شد و از شماره دوم به «وقایع اتفاقیه» تغییر نام داد. وقایع اتفاقیه دومین روزنامه فارسی زبان است که پس از ۱۴ سال از انتشار «کاغذ اخبار» در ایران منتشر شد. امیرکبیر درباره این روزنامه گفته ‌است: عوام نمی‌دانند که مصرف و حسن این وقایع اتفاقیه در چیست؛ یا خیال می‌کنند که دیوانیان عظام شروع به این کرده‌اند به جهت منافع و مداخل. لکن این‌طور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی است. اینها به جهت تربیت خلق است و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالِم باشند و اینکه تا روزی که من هستم نمی‌شود که این اطلاع به عامه نرسد. این روزنامه منصبی نیست که به کسانی که از دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین شده، به اینها برسد و به دیگران نرسد.» این روزنامه در قطع ۵/  ۳۰ در ۱۷ سانتی‌متر با کاغذ ساخت اصفهان و با چاپ سنگی به تیراژ ۶۰۰ الی ۷۰۰ نسخه منتشر شد. وقایع اتفاقیه در میدان ارگ تهران و نزدیک کاخ سلطنتی تهیه می‌شد و چاپ آن در دروازه دولاب در چاپخانه خصوصی کارخانه حاجی عبدالمحمد صورت می‌گرفت.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen