انتخاب صفحه
شماره 4812 - پنجشنبه 18 بهمن 1397
شماره های پیشین:

حرکت به سوی وحدت ملی - کمال الدین پیرموذن

مسائل آمریکا و سیاست تهاجمی‌آن علیه ایران، به اندازه کافی و وافی، در نشریات و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی بررسی می‌شود.  
رابطه و مناسبات بحرانی آمریکا و ایران، علی رغم آنکه در طول 40  سال گذشته همواره شیبی منفی داشته است لیکن تشدید تحریم ظالمانه ایران توسط رئیس جمهور فعلی قلدر آمریکا و دولت افراطی وی، منحنی  مخاطره آمیزی به خود گرفته است.  
شواهد و قراین نشان می‌دهد که آمریکا زیر پوشش مقابله با خطر اتمی‌شدن ایران، مبارزه با تروریسم، تجهیز ایران به انواع موشک‌های بالستیک و. .. قصد دارد صادرات نفت ایران را به نقطه صفر برساند. با اعمال سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی‌ایران، در تلاش است تا ممالکی را با خود همراه سازد. 
از روند جاری اوضاع پیداست که افراطی گری علیه ایران، طی هفته‌ها و ماه‌های نه چندان دور شکل جدی تر و مخاطره آمیزی به خود می‌گیرد.  
تعهدات مسکو نیز در قبال تهران همواره پایدار نبوده است و حتی اگر همکاری مسکو با تهران ، باز هم پیش برود، نمی‌توان در مورد پایداری حتمی‌و مستمر مسکو در این زمینه امیدوار بود. کشورهای هند و چین و ترکیه نیز همواره منافع ملک و ملت خویش را بر سایر ممالک ارجح می‌دانند.  
بی تردید مسئولان کشور نبایستی با استقبال از شعار و تقابل و احتراز از تدبیر و تعامل، خویشتن را غافل نموده و چشم به واقعیت‌های بحران آفرین دنیای سلطه و چیره ببندند.  
نظام سیاسی ایران، برای عبور از این واقعیت‌های تلخ اقتصادی جامعه و تنگه باریک سیاسی کشور به یک انتخاب راهبردی نیاز دارد.  در صورت جدی و عملی شدن تهدیدات فشار کامل اقتصادی آمریکا و اذناب آن علیه ایران، پیش نیازهای نظام سیاسی برای عبور از این تنگه فراوان است که اتحاد و انسجام واقعی ملی و نیز توجه ویژه به تولید ملی، مهمترین آن بشمار می‌رود که رهبری نظام هم بحق مراتب را همواره مورد تاکید قرار می‌دهد.  دوم اینکه لازمه خنثی کردن سیاست ظالمانه آمریکا، گسترش مردم سالاری و تعمیق دموکراسی و برچیدن بساط تندروی ، قطبی نگری،  تنگ نظری، انحصارطلبی و خود حق پنداری در درون وهمچنین ضمن همراهی کامل ارکان حکومت با مردم، اتخاذ سیاست‌های با حکمت و منطق خارجی با اعمال سیاست‌های تنش زدایی، صلح آمیز وتعامل در بیرون است.       
در شرایط کنونی، بیش از پیش اصلاحات راستین اقتصادی و سیاسی و پرکردن شکاف طبقاتی و نیز شکاف دولت و ملت و حرکت به سوی آشتی ملی ضرورت دارد تا پشتوانه مشروعیت نظام ارتقاء یابد.  باید حقوق شهروندی، نظام موثر رقابت، انتخاباتی و حزبی و غیره تامین شود.  باید نوسازی اجتماعی و جلب مشارکت واقعی حداکثری و در خور توجه مردم در انتخابات پیش روی مجلس فراهم آید.  باید رئیس جمهور و دولت و مجلس شورای اسلامی‌همواره صدای مردم را بشنوند و فقر و بیکاری و گرانی از جامعه رخت بندد.  لشکر عظیم بیکاران جوان با تدبیر و اعمال حرکت‌های موثر اقتصادی، ایجاد امید به آینده و در نهایت رضایتمندی فراهم آید.  
پیشگیری و رفع خطر احتمالی از جامعه، کشور و دستاوردهای نظام، که با جانفشانی امام راحل و شهدای گران سنگ و ایثارگران حاصل شده و ملت بزرگ ایران اسلامی، بارها حماسه‌ها آفریده اند، بایستی به هر طریق ممکنه مثبت، در عمل به وظیفه ملی، همه ایرانیان قرار گیرد.  
در صورت اتخاذ این گزینه‌های ساده، اما مطمئن و کم کردن شکاف حکومت و عموم مردم و مشخص کردن خواست عمومی‌ملت ایران با سه نماد صلح خواهی، مردم سالاری و عدات اجتماعی و افزایش چشم گیر مشارکت مردمی‌در انتخابات پیش رو، جامعه ایران یک بار دیگر می‌تواند ناظران بین المللی و افکار عمومی‌دنیا را غافلگیر نماید.  
انسجام اسلامی‌اقتصاد مولد، اتحاد ملی و نوسازی و عدالت اجتماعی، متاع ارزشمند گم شده، بیمه کردن کشور از هرگونه تهدیدات بحران احتمالی است.  
ضروری می‌دانم یادآور شوم  در دنیایی که سیاست در خدمت اقتصاد هست و اقتصاد جهانی شده و جهانی شدن اقتصاد و بازار آزاد تعیین کننده منافع ملت ما هستند، در ایران نیز همه صاحب منصبان و صاحبان سلایق مختلف فکری، با هم بایستی بجد در خدمت اقتصاد ایرانیان باشند.  
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen