انتخاب صفحه
شماره 4812 - پنجشنبه 18 بهمن 1397
شماره های پیشین:

اجرای اولین پویش «دوشنبه‌های ورزشی» در بوستان جوانمردان

اجرای اولین پویش «دوشنبه‌های ورزشی «در بوستان جوانمردان منطقه 5 با استقبال بی نظیر شهروندان و ورزشکاران همراه شد. به گزارش روابط عمومی‌شهرداری منطقه 5، نخستین همایش ایستگاه‌‌‌های فعالیت‌بدنی با عنوان «دوشنبه‌های ورزشی» با حضور دستگردی، سرپرست معاونت ورزرش آقایان، مدیراداره تربیت بدنی منطقه، چهره‌های ورزشی و صدها  شهروند تهرانی برگزار شد.سید قاسم موسوی مدیر اداره تربیت بدنی منطقه در حاشیه این مراسم گفت : ارایه ورزش ارزان و قابل دسترس یکی از اهداف برگزاری این گونه پویش‌هاست و در اولین پویش، شهرداری منطقه 5 میزبان اجرای برنامه بوده که ضمن ایجاد شرایط مناسب برای ورزش رایگان، در صدد هستیم کاری کنیم که  شهروندان برای قرار دادن ورزش در برنامه روزانه تشویق شوند. براساس این خبر، در این برنامه پیشکسوتان ورزشی نظیر علی خسروی و رضا حسن زاده در کنار شهروندان ورزش کردند. از این پس هر دوشنبه این طرح با هماهنگی سازمان ورزش شهرداری تهران  در یکی از مناطق تهران اجرا شده و شرکت کنندگان به صورت دسته جمعی به انجام حرکات ورزشی می‌پردازند . این در حالی است که همه روزه در ایستگاه‌های ورزش همگانی بوستان‌های منطقه، نرمش‌های صبحگاهی با حضور شهروندان انجام می‌شود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen