انتخاب صفحه
شماره 4813 - سه شنبه 23 بهمن 1397
شماره های پیشین:

پیشنهاد

جواد لگزیان

کورش بزرگ

کورش تنها طی بیست سال، نخستین و بزرگترین امپراتوری جهان باستان را پی افکند. سرزمینهای فلات ایران تا مدیترانه نخستین بار زیر ک پرچم درآمد و دویست سال هم دوام آورد. در شش مقالة گردآوری شده در این کتاب زندگی و کارنامة کورش بزرگ بررسی شده است. 
نخستین فصل این کتاب عنوان «کوروش بزرگ» را بر خود دارد که توسط پی‌یر بریان، استاد تاریخ و تمدن دوران هخامنشی در کلژ دو فرانس نوشته شده است. وی با تکیه بر اسناد و مدارک باستانی به این موضوع می‌پردازد که کوروش چگونه توانست از ایالت پارس، نخستین شاهنشاهی بزرگ باستان را پدید آورد. «مذهب کوروش بزرگ» نوشتهٔ تورج دریایی، استاد دانشگاه کالیفرنیا، دومین فصل این کتاب را تشکیل می‌دهد. وی در این فصل به بردباری مذهبی کوروش پرداخته و همچنین به مسألهٔ جالب‌ خاستگاه باورهای مذهبی وی توجه کرده است. تورج دریایی با مطالعهٔ نوشته‌های مورخان ونانی و افته‌های باستان‌شناسی در آرامگاه کوروش، می‌نویسد کوروش و مذهب او رابطه نزدیکی با ایرانیان و هندیان باستان داشت.علی موسوی، موزه‌دار بخش ایران باستان و شرق نزدیک در موزهٔ هنر لس آنجلس، مقالهٔ «سفر به پاسارگاد» را نگاشته است که در واقع تاریخ مختصر پاسارگاد از سقوط هخامنشیان تا اوایل سده بیستم میلادی است. وی در این فصل، با تکیه بر سفرنامه‌ها به بررسی پاسارگاد، پایتخت کوروش، در زمان‌های بعدی می‌پردازد و نشان می‌دهد در دوره‌هایی که پاسارگاد فراموش شده بود، مردم هنوز به آن احترام می‌گذاشتند و برای آن ارزش
 قائل بودند.
«قالب، زبان و محتوای استوانه کوروش»، چهارمین فصل این کتاب را تشکیل می‌دهد که توسط ماتیو ولفگانگ استولپر، استاد موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نگاشته شده است. وی در این فصل، استوانهٔ کوروش را با توجه به محتوا، اهداف و مضمون آن و نیز همانندی‌ها و تفاوت‌های آن با دیگر استوانه‌های میان‌رودان مورد بررسی قرار داده است.دیوید استروناخ استاد بازنشستهٔ دانشگاه کالیفرنیا، برکلی فصل «کوروش و پاسارگاد» را نوشته که در این مقاله علاوه بر پیشینهٔ کاوش‌های انجام‌شده در آنجا، به بررسی کاخ‌ها و دیگر آثار پاسارگاد می‌پردازد.دو فصل پایانی نیز حاوی ترجمهٔ تازهٔ انگلیسی استوانهٔ کوروش از اروینگ فینکل، موزه‌دار موزهٔ بریتانیا و متخصص کتیبه‌های میخی سفالی بین‌النهرین باستان و ترجمهٔ فارسی از شاهرخ رزمجو، موزه‌دار بخش ایران باستان در موزهٔ بریتانیا و استاد دانشگاه تهران
 است.
این کتاب، شرحی خواندنی و جذاب و در عین حال علمی‌از کوروش بزرگ را به خوانندگان غیرمتخصص ارائه می‌دهد و در واقع، خواننده در کمتر از ۱۰۰ صفحه با زندگی کوروش آشنا می‌شود. احاطه و اشراف نویسندگان به موضوع مقالات، باعث شده تا تحلیل‌هایی دقیق و آگاهانه ارائه شود و به گفته لوید لولین جونز، استاد دانشگاه ادینبرو، «کوروش بزرگ، توسط تورج دریایی و گروه او به خوبی معرفی شده است».
کوروش بزرگ با گردآوری تورج دریایی و با ترجمه خشایار بهاری را در 128 صفحه و با قیمت 150000ریال نشر فرزان روز رهسپار بازار کتاب کرده است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen