انتخاب صفحه
شماره 4813 - سه شنبه 23 بهمن 1397
شماره های پیشین:

آقای نوبخت! مستمری کارکنان بهزیستی را هم افزایش دهید

مهدی محبی

این روزها که بحث های زیادی پیرامون بودجه سال 1398 کل کشور در جریان است، مسئولین و نمایندگان محترم از جمله محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشهایی از اظهار نظرهایشان به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد اشارات بسیاری داشته اند که توجه دولت و مجلس محترم به اقشار آسیب پذیر جامعه را باید ارج نهاد. اما نکته ی حائز اهمیتی را که از نظر دولت و مجلس مغفول مانده وضعیت معیشتی نامناسب پرسنل سازمان بهزیستی کشور است که با توجه به شرایط سخت کاری و خدمت رسانی خالصانه و صادقانه کارکنان سازمان به معلولان بیماران و آسیب دیدگان اجتماعی سالهاست علیرغم ایجاد فشارهای روحی و جسمی محیط کار باید به علت مشکلات معیشتی فشارهای مضاعفی را نیز متحمل شوند و از حقوق و دستمزد ناچیز و تبعیض آمیزی در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه های دولتی برخوردار باشند به نحوی که اگر گفته شود میزان حقوق و دستمزد پرسنل ایثارگر سازمان بهزیستی فاصله چندانی با مستمری مددجویان این سازمان ندارد ادعای فاقد صحتی نخواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه زمزمه هایی مبنی بر افزایش 50درصدی حقوق پرسنل سازمان بهزیستی و سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397 مطرح شد که گویا کارکنان سازمان امور مالیاتی از این افزایش حقوق بهره مند گردیده اند اما پرسنل بهزیستی همچنان در انتظار تحقق این افزایش حقوق مانده اند و حتی برخی از اخبار حاکی از این است که سازمان برنامه و بودجه مانع از اعمال این افزایش حقوق برای پرسنل بهزیستی  شده است. امیدواریم و استدعا داریم که سازمان برنامه و بودجه و جناب آقای دکتر نوبخت شخصا مساله را پیگیری و شکاف و تبعیض ناروای بین کارکنان سازمان بهزیستی و سایر کارکنان دولت را رفع یا حداقل کاهش دهند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen