انتخاب صفحه
شماره 4813 - سه شنبه 23 بهمن 1397
شماره های پیشین:

‌دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داد

وجود حدود ۷ هزار پروژه نیمه‌تمام فرهنگی در کشور

‌دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: امروزه دولت اعلام می‌کند که ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که ظاهراً نزدیک به ۷ هزارتا از آن‌ها پروژه فرهنگی است.‌علیرضا مختارپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- در خصوص نیمه‌تمام ماندن پروژه‌هایی مانند کتابخانه مرکزی به مدت طولانی اظهار کرد: در خصوص کتابخانه مرکزی مشهد باید گفت که این کتابخانه یک زمانی کتابخانه ملی بوده و قرار بوده که یک دستگاه دیگری آن را بسازد ولی این کتابخانه در آن دوران تکمیل نشده و این پروژه استانی شده و مقامات استانی هم اولویت را به پروژه‌های فرهنگی ندادند و به پروژه‌های اقتصادی دادند و این قضیه همینطور مانده است.
وی ادامه داد: در شهرهای مختلف کشور مجتمع فرهنگی، سالن آمفی‌تئاتر، نمایشگاه فرهنگی و کتابخانه می‌بینید که نیمه‌کاره افتاده است، بودجه بسیار سنگینی هم می‌خواهد و یکی از مهم‌ترین تدابیر باید این می‌بوده که تا زمانی که پروژه‌های ناقص وجود دارد، هیچ پروژه جدیدی کلنگ نخورد و متأسفانه در دولت‌های مختلف، مسئولین مختلف، همواره این قاعده عقلی را نادیده گرفتند و زمانی که پروژه‌های ناتمام وجود داشته، پروژه‌های جدید را کلنگ زدند و همین باعث شده که تعداد زیادی پروژه مانده و در این مورد خاص کتابخانه‌ها فراتر از وظیفه خودشان وارد عمل شدند.دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی تصریح کرد: از سال ۸۴ تا سال ۹۲ شهرداری بسیاری از مراکز استان‌ها از جمله مشهد، نیم درصدی که طبق قانون نهاد باید به نهاد می‌دادند را ندادند و اگر آن نیم‌درصد در همان سال‌ها داده می‌شد، این کتابخانه به نتیجه می‌رسید و این نیم‌درصد در مجموع از سال ۸۴ تا ۹۲ در این استان نزدیک به حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است.
مختارپور خاطرنشان کرد: از سال ۹۳ ما این قضیه را دنبال کردیم و خوشبختانه در دوره جدید شورای شهر و شهرداری مشهد قبول کردند که بدهی را پرداخت کنند؛ منتهی گفتند که مقداری از آن را در همین کتابخانه کمک کنیم و ما هم استقبال کردیم.وی افزود: در شهرهای دیگر هم چنین اتفاقی هست و در مجموع از سال ۸۴ تا ۹۲ شهرداری‌های کشور ۶۸۰ میلیارد به نهاد کتابخانه‌ها بدهی داشتند و ندادند و ما از سال ۹۳ قانونی از مجلس گرفتیم که اگر شهرداری ندهند، ما بتوانیم از خزانه و از حسابشان برداشت کنیم.دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی اضافه کرد: ما از سال ۹۴ به بعد، دیگر این مشکل را نداریم ولی هنوز بعضی از استان‌ها بدهی سال ۸۴ تا ۹۲ را ندادند. برای بودجه نهاد نیز چیزی نزدیک به کل اعتباری که دولت می‌دهد، شاید همین نیم‌درصد شهرداری در هر سال بشود؛ پس نقش خیلی مهمی دارد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen