انتخاب صفحه
شماره 4839 - پنجشنبه 23 اسفند 1397
شماره های پیشین:

تصویب سه قانون ضد روس در آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا سه لایحه ضد روسیه را تصویب کرده که به موجب آنها سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را ملزم به ارزیابی در مورد برنامه‌های دولت روسیه و بررسی فساد در میان مقام‌های روسی کرده و هرگونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن منطقه کریمه به عنوان بخشی از روسیه را ممنوع دانسته است. به گزارش اسپوتنیک، قانون‌گذاران آمریکایی در جریان رای‌گیری در مجلس نمایندگان آمریکا اقدام به تصویب این لوایح کردند. یکی از آنها موسوم به قانون کرملین مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا یعنی مدیر اطلاعات ملی را ملزم به انجام ارزیابی‌های اطلاعاتی از نیات و مقاصد رهبران سیاسی روسیه می‌کند.
همچنین اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اقدام به تصویب لایحه موسوم به قانون «شفافیت ولادیمیر پوتین» کردند و این قانون نیز از جامعه اطلاعاتی آمریکا خواسته تا اقدام به افشای شبکه‌های کلیدی مورد استفاده رهبران روسیه به عنوان مکانیزم تقویت کنترل سیاسی و تضعیف کشورهای دموکراتیک کنند. لایحه سوم نیز موسوم به قانون «عدم رسمیت بخشی به الحاق کریمه» تصریح داشته که دولت آمریکا نمی‌تواند به صورت قانونی شبه جزیره کریمه را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت شناخته یا دست به هرگونه اقدامی که چنین رسمیت بخشی را نشان بدهد، بزند.
آمریکا روسیه را متهم به اشاعه اطلاعات نادرست علیه واشنگتن و مداخله در انتخابات خود کرده است. با این حال روسیه بارها اتهام زنی‌های آمریکا در این راستا را رد کرده است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen