انتخاب صفحه
شماره 4876 - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
شماره های پیشین:

پیشنهاد

جواد لگزیان

تصویر، صدا، سیاست

در این کتاب آمده است بیمناکی و خشونت نرم ، افزایش هزینه‌های مادی و غیر مادی، فقر دانایی و تکیه بر دارایی و ایجاد شکاف میان ایدئولوژی و بوروکراسی، نتیجه تقابل صرف با رسانه‌های جدید است. نگارنده تقابل بدون توجه به شرایط و مقتضیات زمان در برابر رسانه‌های جدید را «سدسازی هنگام سیل» می‌داند و تاکید دارد هنگام سیل امدادگران بیش از مهندسان برای نجات جان مردم مفیدند. انتشارات تیسا « تصویر، صدا، سیاست: تأملی بر تأثیر رسانه‌های جدید بر فضای سیاسی ایران در دهه هشتاد خورشیدی» نوشته «عباس سهراب‌زاده» را در 240 صفحه منتشر ساخته است.

توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری

کلانشهر تهران از نظر تنوع فرهنگی و اجتماعی یکی از متنوع‌ترین شهر های ایران است. این فرهنگ‌ها اگرچه به ظاهر مستقل می‌نمایند، اما واقعیت این است که آنان دیگر بر مدار تاریخ خود نمی‌چرخند و درون فرهنگی به نام فرهنگ تهرانی ـ از آن جهت که تهران نماینده ایران است ـ یا بهتر بگوییم ایرانی، مستحیل شده‌اند. برآورده نمودن نیازهای ورزشی، هنری، آموزشی، رفاهی، خدماتی، بهداشتی و درمانی گروه‌های مختلف اجتماعی که نیازمند الگویی از پیش طراحی شده و برنامه‌های مدون به منظور انجام اقدامات لازم هستند، کار ساده‌‌ای نیست. شهرداری هم که روزگاری نهادی خدماتی بوده اکنون رفته‌رفته به نهادی اجتماعی تبدیل شده و تمام تلاش خود را بر گسترش حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی استوار نموده است.در این کتاب، توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران از جنبه‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: مدیریت اجتماعی و فرهنگی، مشارکت شهروندی، تحکیم بنیان خانواده، بهبود سبک زندگی، توسعه فضاهای اجتماعی و فرهنگی، توسعه و تقویت اقتصاد فرهنگی شهر، توسعه ورزش همگانی، سلامت شهری، رفاه و خدمات اجتماعی، فرهنگ عمومی و اندیشه و دانش شهری. انتشارات تیسا « توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری» نوشته «محمدباقر تاج‌الدین» را در 681 صفحه ریال منتشر ساخته است.

شهر دانش محور

این کتاب با کاوش و تبیین مفاهیم، اصول و عمده ترین ویژگی ها ی شهر دانش محور در پی غنی تر کردن پیشینه موضوع و تعمق بیشتر در راستای اتخاذ آن در کشور به عنوان یک سیاست راهبردی برای حفظ نخبگان و استعداد های خلاق به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های سده بیست و یکم در کشورمان است.
انتشارات تیسا « شهر دانش محور» نوشته « حسن اشتری» را در 96 صفحه منتشر ساخته است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen