انتخاب صفحه
شماره 4920 - شنبه 22 تیر 1398
شماره های پیشین:

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح مطرح کرد

تراشیدن موی سربازان از این پس الزامی نیست

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از حذف الزام به تراشیدن موی سر سربازان در سربازی خبر داد.سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره حذف الزام به تراشیدن موی سر سربازان گفت: خدمت سربازی یکی از ارکان توان رزم نیروهای مسلح و بنیه دفاعی و امنیتی کشور برای جوانانی است که آخرین یافته‌های علمی جوانی نشاط و انگیزه را برای نیروهای مسلح به ارمغان می‌آورند. همین جوانان در دفاع از حریم امنیت کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. وی ادامه داد: سربازی همواره با تراشیدن موی سر همراه بوده لیکن باتوجه به بررسی‌های انجام شده و ارتقای بهداشت فردی و امکانات مناسب یگان‌های نیروهای مسلح و علاقه جوانان و نیز به منظور خوشایندسازی و افزایش جذابیت و نشاط خدمت سربازی براساس تصمیمات اتخاذ شده، تراشیدن موی سربازان با نمره ۴ از سربازی حذف شد.رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: از این پس اندازه موی سر کارکنان وظیفه برای دیپلم و پایین‌تر در مراکز آموزش ۱۰ و سرباز و سرجوخه در حین خدمت ۱۰تا ۱۶ همچنین فوق دیپلم و بالاتر در مراکز آموزش ۱۶ و افسر و درجه‌دار در حین خدمت ۱۶تا ۲۰ خواهد بود.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen