انتخاب صفحه
شماره 4945 - یکشنبه 20 مرداد 1398
شماره های پیشین:

فرمانده نیروی انتظامی از کمبود امکانات برای مبارزه با قاچاق انتقاد کرد

ورود سالانه ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور

جانشین فرمانده ناجا با انتقاد از کمبود امکانات برای مبارزه با قاچاق در مبادی رسمی کشور گفت: طبق برآوردها در سال حداقل ۱۳ میلیارد دلار کالا قاچاق وارد کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، سردار ایوب سلیمانی در همایش روسای پلیس‌ها اقتصادی اظهارکرد: اینکه می‌گوییم قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد منظورمان بی احترامی یا خدای نکرده توهین به عزیزان زحمتکش در گمرگ نیست. وضع آنها از ما هم بدتر است اما نگرانی جدی در این خصوص وجود دارد چراکه امکانات برای کنترل کم است.
وی با اشاره به ضرورت تجهیز گمرک‌های کشور به دستگاه‌های ایکس‌ری خاطرنشان کرد: در یک بندر ما روزانه بین ۲ تا ۳ هزار کانتینر وارد می‌شود. ما که نمی‌توانیم تک تک این کانتینرها را با دست باز و کنترل کنیم. هر دستگاه ایکس ری روزانه می‌تواند ۲۰۰ کانتینر را عبور دهد و حالا در این شرایط رانت بازی نیز شروع می‌شود و طبیعی است که صاحبان کالا نیز بخواهند با رشوه و زد و بند و موارد اینچنینی کاری کنند که بارشان از دستگاه ایکس عبور نکند. بعد هم با یک برگه خوداظهاری و مهر تایید کالا را وارد می‌کنند.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه از بندر شهید رجایی تا مرز بازرگان با برگه خود اظهاری کالایی را بار می زنند، اظهار کرد: طبق برآوردهای ما در سال بیش از ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. مگرهزینه خرید یک دستگاه ایکس ری چقدر است که آن را خریداری نمی‌کنند؟ در یک گمرک اگر به جای یک دستگاه ایکس‌ری ۲۰ دستگاه بگذارند بسیاری از این مشکلات حل می‌شود.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen