انتخاب صفحه
شماره 4946 - سه شنبه 22 مرداد 1398
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

 روزنامه بامداد - 22 مرداد 1358 

«خیابان‌های مرکزی شهر از دانشگاه تا نخست وزیری ساعت‌ها صحنه زد و خورد بود / راهپیمایی به زد وخورد خونین بدل شد»؛ تیتر اول بامداد از گزارشی بود که این روزنامه درباره راهپیمایی در اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان چاپ کرده بود. پنج روز قبل از آن، آیندگان توقیف شده بود. امام خمینی درباره توقیف آیندگان گفتند: روزنامه آیندگان همان بود که با دشمن‌های ما روابط داشت. توطئه بود در کار و با صهیونیست‌ها روابط داشت. از آنها الهام می‏‌گرفت و بر ضد منافع مملکت و کشور می‏‌نوشت.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen