انتخاب صفحه
شماره 4946 - سه شنبه 22 مرداد 1398
شماره های پیشین:

پیشنهاد - جواد لگزیان

شهر دانش محور

این کتاب با کاوش و تبیین مفاهیم، اصول و عمده ترین ویژگی ها ی شهر دانش محور در پی غنی تر کردن پیشینه موضوع و تعمق بیشتر در راستای اتخاذ آن در کشور به عنوان یک سیاست راهبردی برای حفظ نخبگان و استعداد های خلاق به مثابه ارزشمندترین سرمایه‌های سده بیست و یکم در کشورمان است.
انتشارات تیسا « شهر دانش محور» نوشته « حسن اشتری» را در 96 صفحه و با قیمت 80000 ریال منتشر ساخته است.
سیاه نمایی یا جاذبه؟ رمز و راز جهانی شدن سینمای ایران
در جهان امروز که سینمای کشورهای دیگر آکنده از تصاویر مبتنی بر ترویج مصرف‌گرایی و خشونت است، فیلم‌های ایرانی با پرداختن به زوایایی بدیع از زندگی انسان توانسته‌اند با طیف گسترده‌ای از مخاطبان در سطح جهانی ارتباط برقرار کنند. کتاب حاضر نشان می‌دهد پیام‌‌های انسانی و اخلاقی، تصاویر مسحورکننده و جاذبه‌های پنهان در دلالت‌های صریح و ضمنی در فیلم‌های ایرانی بوده که موجب جذابیت و درنتیجه موفقیت و تحسین آنها در سطح بین‌المللی شده و نه آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند سیاه‌نمایی موجود در آنها.
انتشارات تیسا « سیاه نمایی یا جاذبه؟ رمز و راز جهانی شدن سینمای ایران» نوشته « غلامرضا محمدی‌مهر» را در 228 صفحه و با قیمت 150000 ریال منتشر ساخته است.

تصویر، صدا، سیاست

در این کتاب آمده است بیمناکی و خشونت نرم ، افزایش هزینه‌های مادی و غیر مادی، فقر دانایی و تکیه بر دارایی و ایجاد شکاف میان ایدئولوژی و بوروکراسی، نتیجه تقابل صرف با رسانه‌های جدید است. نگارنده تقابل بدون توجه به شرایط و مقتضیات زمان در برابر رسانه‌های جدید را «سدسازی هنگام سیل» می‌داند و تاکید دارد هنگام سیل امدادگران بیش از مهندسان برای نجات جان مردم مفیدند.
انتشارات تیسا « تصویر، صدا، سیاست: تأملی بر تأثیر رسانه‌های جدید بر فضای سیاسی ایران در دهه هشتاد خورشیدی» نوشته « عباس سهراب‌زاده» را در 240 صفحه و با قیمت 169000 ریال منتشر ساخته است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen