انتخاب صفحه
شماره 4946 - سه شنبه 22 مرداد 1398
شماره های پیشین:

هنر صدا و سیما سرمایه سوزی است

 رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه صدا و سیما به جای آنکه کارخانه آدم سازی باشد، هنرش سرمایه سوزی شده است.
به گزارش امیدنامه، محمدرضا عارف در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی، هنری و بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون با تبریک اعیاد قربان و غدیر و با گرامی داشت یاد و خاطره هنرمندانی که در یکسال اخیر درگذشتند، از اصلاح اساسنامه صدا و سیما در مجلس خبر داد و گفت: باید اداره صدا و سیما به گونه‌ای باشد که در شان یک نهاد ملی
 باشد. 
درشرایطی که شاهد برخی سوء تدبیرها و همینطور تلاش عده ای برای ناامیدکردن مردم هستیم متاسفانه برخی آثار هنری هم در راستای تشدید این ناامیدی است برخی از برنامه‌هایی که به ویژه از صدا و سیما پخش می‌شود فقط و فقط برای خالی کردن دل مردم است.
رئیس فراکسیون امید با قدردانی از احساس وظیفه هنرمندان در سیل اخیر و نقش موثر آنها در همراهی با سیل زدگان، خاطرنشان کرد: انتظار این است چنین نقشی در عرصه بین‌الملل هم ایفا شود. در جهانی که متاسفانه برخی کشورها به خود اجازه مي‌دهند خشونت را تئوریزه کنند و نظم جهانی را به هم بزنند هنرمندان مي‌توانند « منادی صلح» باشند. به نظرم هنرمندان ایران در این زمینه مي‌توانند نقش موثری در دیپلماسی هنر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: درشرایطی که شاهد برخی سوء تدبیرها و همینطور تلاش عده ای برای ناامیدکردن مردم هستیم، متاسفانه برخی آثار هنری هم در راستای تشدید این ناامیدی است. البته این سخن به مفهوم انتقاد نکردن نیست ولی برخی از برنامه‌هایی که به ویژه از صدا و سیما پخش می‌شود فقط و فقط برای خالی کردن دل مردم است.
رئیس فراکسیون امید از اصلاح اساسنامه  صدا و سیما در مجلس خبر داد و گفت: باید اداره این رسانه به گونه‌ای باشد که در شان یک نهاد ملی باشد به همین دلیل اصلاح اساسنامه صدا و سیما در دستور کار مجلس است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen