انتخاب صفحه
شماره 4946 - سه شنبه 22 مرداد 1398
شماره های پیشین:

ورود سازمان بازرسی به انتصابات در شرکت‌های خودروسازی

دکتر الفت، معاون قوه قضائیه در گفتگو با خط بازار در واکنش به اظهارات احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر باج گیری مدیران ایران خودرو و سایپا گفت: این موضوع به خود ایشان مربوط است.وی در گفتگو اختصاصی با خط بازار با بیان اینکه فساد در شرکت‌های خودروسازی در هر سطحی یک اقدام مشترک بین حوزه دولتی و بخش خصوصی است، گفت: وقتی که رابطه این دو بخش به صورت خاص از جمله تبانی تعریف شود، قاعدتا مي‌تواند منجر به فساد گردد و لذا نمي‌توان منکر فساد در بخش خصوصی بود.الفت در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه و سازمان بازرسی نسبت به حضور افراد دولتی، سیاسی و بعضا امنیتی در شرکت‌های خودروسازی ورود کرده یا نه؟ خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده است و اقدامات خوبی را انجام داده است.وی ادامه داد: بایستی به این نکته دقت کرد که سازمان بازرسی به عنوان دستگاه نظارتی وظایف قانونی از جمله نظارت بر حسن اجرای قانون دارد.معاون قوه قضائیه گفت: در خصوص مواردی از جمله انتصابات دولتی و سیاسی باید به صورت کلی نیاز به قانون گذاری است. دولت و قوه قضائیه بایستی قانون محور باشند و براساس آن عمل کنند.وی در پایان با تاکید بر اینکه برای حل موضوعاتی از این دست بایستی فساد بین بخش خصوصی و دولتی در قانون تعریف شود، گفت: در این صورت است که قوه قضائیه مي‌تواند با قدرت ورود کند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen