انتخاب صفحه
شماره 4947 - چهارشنبه 23 مرداد 1398
شماره های پیشین:

حمایت انگلیسی‌ها از اجرای برگزیت

یک نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه comres مشخص کرد ۵۴ درصد از مردم بریتانیا موافق این هستند که بوریس جانسون نخست وزیر این کشور لازم است برای عملی کردن بریگزیت از هر ابزاری در صورت لزوم از جمله معلق ساختن پارلمان برای پیشگیری از اقدامات بازدارنده نمایندگان پارلمان استفاده کند. این نظرسنجی در عین حال از وجود ناخرسندی گسترده در میان این مردم از وضعیت سیاسی در انگلیس خبر داد. ۸۸ درصد از پاسخگویان گفتند که معتقدند نمایندگان پارلمان انگلیس ارتباطشان را با مردم از دست داده‌اند. ۸۹ درصد نیز گفتند این نمایندگان خواسته‌های رای‌دهندگان را در ارتباط با بریگزیت نادیده می‌گیرند و دستور کارهای خودشان را به پیش می‌برند.
در این نظرسنجی ۶۲ درصد از پاسخگویان با این پرسش که آیا پارلمان بیشتر از بوریس جانسون  با مردم همراستا است، مخالفت کردند. این نظرسنجی که با ابتکار عمل نشریه تلگراف انگلیس عملی شد، یک تقویت جایگاه برای بوریس جانسون محسوب می‌شود؛ کسی که وعده داده در صورت لزوم اتحادیه اروپا را بدون انعقاد توافق ترک خواهد کرد. با این حال او از طرف دیگر این احتمال را نیز رد نکرده که ممکن است در این مسیر پارلمان انگلیس را هم منحل کند تا اجازه به تصویب قوانین بازدارنده از سوی نمایندگان پارلمان ندهد. نظرسنجی مذکور با پرسش از ۲۰۱۱ بزرگسال انگلیسی از تاریخ ۹ تا ۱۱ اوت ۲۰۱۹ صورت گرفت.
در پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر انگلیس لازم است برای عملی ساختن بریگزیت در صورت لزوم از هر ابزاری از جمله معلق ساختن پارلمان استفاده کند تا اجازه به اقدامات بازدانده نماینده‌های پارلمان ندهد، ۵۴ درصد از پاسخگویان با آن موافقت کرده و ۴۶ درصد با آن مخالفت کردند. همچنین این نظرسنجی مشخص کرد که اکثریت قاطع مردم در انگلیس ایده کشیده شدن پای ملکه به مناقشه بریگزیت را رد می‌کنند. چند روز پیش جان مک دانل، وزیر خزانه‌داری دولت در سایه انگلیس تهدید کرد در صورتی که بوریس جانسون بعد از کسب رای عدم اعتماد پارلمان از استعفا امتناع کند، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر را نزد ملکه خواهد فرستاد تا به او بگوید مخالفان زمام امور را در دست گرفته‌اند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen