انتخاب صفحه
شماره 4947 - چهارشنبه 23 مرداد 1398
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه آماریلو گلوپ 
 14 اوت 1945

«صلح»، تیتر اول  شماره فوق العاده آماریلو زیباترین کلمه برای دنیایی بود که 6 سال درگیر جنگی خونین و ویرانگر بود. «ژاپن شرایط را مي‌پذیرد»؛ این تیتر نیز توضیحی بود که چگونگی پایان جنگ جهانی دوم را اعلام مي‌کرد. جنگ در اروپا پیش از آن با خودکشی هیتلر و اعدام موسیلینی پایان یافته بود و بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاگی، در این روز هيروهيتو امپراتور وقت ژاپن اعلاميه تسليم بدون قيد و شرط اين کشور را امضا کرد و جنگ در خاور دور نيز پايان يافت.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen