انتخاب صفحه
شماره 4947 - چهارشنبه 23 مرداد 1398
شماره های پیشین:

موافقت ارتش با خروج پادگان ۰۶ از تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه پادگان ۰۶ مدتی است از شهر تهران خارج شده و کارکرد نظامی ندارد، گفت: ارتش با خروج پادگان ۰۶ از شهر تهران موافقت کرده است و با توجه به اینکه این پادگان اکنون کارکرد نظامی ندارد، تنها کارهای اداری در آن انجام
می‌شود.عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره زمان انتقال پادگان ۰۶ به خارج از شهر تهران گفت: بسیاری از مقدمات سپری شده و به واسطه سابقه‌ای که این موضوع در شورای عالی شهرسازی دارد، در اولین جلسه‌ای که شورای عالی شهرسازی تشکیل خواهد داد،‌ به احتمال خیلی زیاد موضوع مطرح و به تصویب خواهد رسید.گلپایگانی افزود: این یک موضوع دو طرفه بین شهرداری و ارتش است و نگاه هر دو طرف حفظ منفعت شهر است و مبنا بر این است که بارگذاری خیلی سنگینی که در گذشته قرار بود انجام شود، کم شده تا به حفظ سرمایه شهر کمکی شود. در هر دو طرف این ذهنیت وجود دارد و نگاه‌ها مشترک است. معاون شهردار با تأکید بر اینکه باید در مرحله اول به منفعت شهر فکر کنیم، تصریح کرد: ارتش و وزارت دفاع نیز به عنوان مالکان پادگان، انتفاعی را مدنظر دارند، مع‌الوصف این منفعت را می‌بایست به سمت برد-برد پیش ببریم.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen