انتخاب صفحه
شماره 5011 - سه شنبه 14 آبان 1398
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه جمهوری اسلامی-  14 آبان 1358

یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام، جمهوری اسلامی تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و با تیتر « اشغال انقلابی سفارت آمریکا » به استقبال این رویداد رفت.
به نوشته جمهوری اسلامی‌، دانشجویان در بیانیه خود آورده بودند: ملت مسلمان ایران، بیایید به ندای امام پاسخ دهید که می‌گوید: «بیایید متحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را که در راس آن آمریکا است قطع کنیم».
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen