انتخاب صفحه
شماره 5011 - سه شنبه 14 آبان 1398
شماره های پیشین:

دانستنی‌ها

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر ناهنجاری‌های اخلاقی جوانان

گسترش رسانه‌های نوین در دهه‌های اخیر که فرهنگ جدیدی را برای جوانان به همراه آورده است، موجب تغییر و دگرگونی در فرهنگ و زمینه‌های پایبندی به ارزش‌ها، نهادها، سبک زندگی و نظایر آن شده است. به گزارش ایسنا،‌ تغییر و تحول در رفتارهای جوانان و بروز نابهنجاری‌های اجتماعی در سطح گسترده امروزه دیگر مساله‌ای منحصر به جامعه‌ای خاص نیست، بلکه مساله‌ای جهانی است. هر جامعه ای متناسب با شرایط خود، با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. این رفتارهای نابهنجار اجتماعی را می‌توان ناشی از تغییرات سریع اجتماعی، ناکامی منزلتی، احساس از خود بیگانگی، اجحاف، خشم و تنفری که آن‌ها نسبت به اجتماع و محیط اطرافشان دارند و بسیاری از عوامل دیگر تلقی کرد. در پژوهشی که در خصوص «بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و گرایش به ناهنجاری‌های اخلاقی» با جامعه آماری ۴۰۰ نفر از جوانان شهر تهران که به روش پژوهش پیمایشی انجام شده، آمده است:« گرایش به نابهنجاری‌های اخلاقی در بین جوانان شهر تهران متوسط رو به بالا است. جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی مجازی عضویت دارند و استفاده صحیحی از این فضا نمی‌کنند بیشتر در معرض گرایش به نابهنجاری‌های اخلاقی قرار دارند.»
به گفته محققان این پژوهش «در شرایطی که همبستگی متقابل فرد از میان برود و فرد نتواند به کمک مکانیزم‌ها و ابزارهایی که جامعه در اختیارش قرار می‌دهد، به اهدافش دست یابد؛ در نتیجه از راه‌های دیگری که خلاف قانون است، سعی می‌کند به آن اهداف برسد. در نتیجه می‌گوییم فرد نابهنجار شده است؛ وقتی این حالت به صورت عام در جامعه شیوع پیدا می‌کند، می‌گوییم جامعه دچار آنومی یا نابسامانی شده است؛ به عبارتی دیگر با از بین رفتن ارزش‌ها و هنجار یا ضعیف شدن هنجارها و ارزش‌ها اعضای جامعه دیگر ارزش‌ها و اهداف مشترکی را قبول ندارند.» در این پژوهش که در نشریه «انتظام اجتماعی» منتشر شده، آمده است:« شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان مهم‌ترین مصادیق این امر، نفوذ هر چه بیشتر و تاثیر انکار ناپذیر بر کلیه ابعاد شناختی جوانان یافته و فرهنگی نو به وجود آورده است. امروزه گرایش به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی چنان رایج شده است که بیشتر جوانان بخش زیادی از وقت خود را در استفاده از آن سپری می‌کنند. استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان همه گروه‌های اجتماعی اعم از زن و مرد، پیر و جوان، بی‌سواد و باسواد از جذابیت خاصی برخوردار است. گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی، مانند هر نوآوری دیگری به ایجاد دگرگونی‌هایی در جنبه‌های مختلف زندگی انجامیده و استفاده از آن،‌ امری اجتناب ناپذیر شده است. به‌گونه‌ای که بدون آن زندگی برای کسانی که بدان خو گرفته اند، دشوار می‌شود.»‌

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen