انتخاب صفحه
شماره 5022 - چهارشنبه 29 آبان 1398
شماره های پیشین:

توضیح غریب‌آبادی درباره گزارش آژانس از ذخایر آب سنگین ایران

نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش ذخایر آب سنگین ایران بیش از 130 متریک تن خبر داد.
به گزارش ایسنا،‌ کاظم غریب‌آبادی با اشاره به انتشار گزارش روز دوشنبه آژانس مبنی بر عبور ذخایر آب سنگین ایران از مرز 130 تن اعلام کرد: به دنبال اطلاع ایران به آژانس در روز شنبه هفته جاری، بازرسان آژانس روز یک‌شنبه 26 آبان از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید کردند.
وی گفت: بازرسان در این بازدید راستی‌ آزمایی کردند که میزان ذخایر آب سنگین ایران به 131.5 متریک تن رسیده است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen