انتخاب صفحه
شماره 5032 - دوشنبه 11 آذر 1398
شماره های پیشین:

۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری هستند گفت:۴ آیین نامه قانون جامع معلولان در هیات دولت به تصویب رسیده ویکی نیز این هفته تصویب
می‌شود.
محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴ آیین نامه مربوط به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در هیات وزیران به تصویب رسیده است گفت:هفته آینده نیز یک آیین نامه دیگر و یک اساسنامه به تصویب می‌رسد.به گفته وی، آیین نامه معافیت ۵۰ درصدی یکی از والدین از مالیات، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معلولان تا پنج سال، حق کارایی معلولان و اشتغال و آیین نامه مربوط به شهریه دانشجویان از جمله مواردی است که به تصویب رسیده است.وی ادامه داد: در حال پیگیری آیین نامه مربوط به مناسب سازی و همچنین تصویب اساسنامه صندوق فرصت‌های شغلی معلولان در هیات دولت هستیم.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان حق پرستاری می‌دهیم که با پرداخت اعتبار قانون جامع این حق پرستاری به ۵۴۰ هزار تومان در ماه می‌رسد و همچنین ما به التفاوت ۲۰ درصد افزایش یارانه مراکز غیردولتی، خرید وسایل توانبخشی، یارانه معیشت و ... نیز در مدت زمان کوتاهی در نهایت طی ۱۰ روز انجام می‌شود.نفریه تصریح کرد: فرد معلول هزینه‌هایش تصاعدی بالا می‌رود و باید هزینه حمل و نقل، تجهیزات، لوازم بهداشتی و... را بیش از افراد عادی پرداخت کنند به همین دلیل در شرایط جدید اقتصادی تعداد زیادی از این افراد با مشکل مواجه شده اند.وی در خصوص معلولان پشت نوبت دریافت مستمری نیز گفت: در حال حاضر برای پوشش معلولان در سازمان بهزیستی پشت نوبت نداریم و تمام پشت نوبتی‌های مستمری را تا آذر ماه پارسال صفر کرده ایم اما با توجه به شرایط اقتصادی جدید در حال حاضر ۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری ما قرار دارند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen