انتخاب صفحه
شماره 5033 - سه شنبه 12 آذر 1398
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه بامداد 
12 آذر 1358

«پیروزی آری در رفراندوم قطعی شد»؛ تیتر اول بامداد درباره همه پرسی تصویب پیش‌نویس قانون اساسی بود که در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر برگزار شد. در این همه پرسی 75 درصد مردم شرکت کردند که 99.5 درصد در این همه پرسی رای آری دادند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen