انتخاب صفحه
شماره 5091 - چهارشنبه 23 بهمن 1398
شماره های پیشین:

محکومیت مسئولان دولت سابق الجزایر

دادگاه نظامی تجدیدنظر الجزایر حکم صادر شده در حق برادر رئیس جمهوری مستعفی این کشور را تأیید و برای وی ۱۵ سال حبس صادر کرد.
به گزارش سایت المیادین، دادگاه نظامی تجدیدنظر الجزایر برای سعید بوتفلیقه، برادر عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری مستعفی این کشور، محمد مدین و بشیر طرطاق، دو مدیر سابق سازمان اطلاعات الجزایر به اتهام توطئه علیه مقامات کشور حکم ۱۵ سال حبس صادر و لویز حنون، دبیرکل حزب کارگران را از این اتهام تبرئه کرد.
شورای نظامی تجدیدنظر استان البلیده حکم اولیه صادره برای سعید بوتفلیقه، مدین و طرطاق را تأیید کرد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen