انتخاب صفحه
شماره 5091 - چهارشنبه 23 بهمن 1398
شماره های پیشین:

پیشنهاد - جواد لگزیان

حکایت حکمت

علی‌اصغر حکمت شیرازی از جمله رجال فرهنگی و سیاسی عصر پهلوی است که کارنامه‌ای پرفراز و نشیب دارد. حکایت حکمت حکایت نسلی است که از مشروطه سر برآورد و در دوره‌ رضاشاه تجربه‌ دولتمردی را از سر گذراند، تجربه‌ای که با نوسازی در حوزه‌های گوناگون همراه بود. 
این نوسازی از اهداف مشروطه بود، اما در حوزه‌ سیاست میراث مشروطه پاس داشته نشد. نسل حکمت در بیم و امید، گاه مطیع و گاه منتقد، کارنامه‌ای از خود به‌جای گذاشت که از نیک و بد در آن می‌توان جست‌وجو کرد. از همین رو، برخی از میراث حکمت مانند دانشگاه تهران، ورزشگاه امجدیه و آثار مکتوب همچنان در جامعه‌ ایران ساری و جاری است.«حکایت حکمت (زندگی و زمانه علی اصغر حکمت شیرازی)» جلد اول از مجموعه رجال عصر پهلوی کتابی است از رضا مختاری اصفهانی که در 362 صفحه توسط نشر نی به چاپ رسیده است.


علم و فضیلت

پروفسور لوییس کاروئانا، کشیش یسوعی، در علوم، فلسفه، و الاهیات صاحب درجات است. او دکترایش را در رشته‌ تاریخ و فلسفه‌ علم از دانشگاه کمبریج گرفته، پیش از این سال‌ها استاد دانشگاه لندن بوده و اکنون، علاوه بر ریاست دانشکده‌ فلسفه‌ دانشگاه رم، به تدریس فلسفه و پژوهش در رصدخانه‌ واتیکان اشتغال دارد. کاروئانا علاوه بر کتاب حاضر، صاحب آثاری چون کل‌گرایی و فهم علم، معماری مفهومی طبیعت، داروین و کاتولیک‌گرایی، و آغاز و پایان کائنات است.
دکتر کاروئانا در این کتاب، با پیمایش قلمروهای جدیدی در مرز میان علم و اخلاق، نشان می‌دهد چگونه ذهنیت علمی بر شکل‌گیری شخصیت فرد، یا کسب فضایل اخلاقی او اثر می‌گذارد. از نظر او علم فقط منظومه‌ای از دانسته‌ها و دانستنی‌ها نیست بلکه عاملی مهم در تعیین روش زندگی است.  بحث کتاب به توصیف برهم‌کنش میان علم و اخلاق یا رد و قبول نوآوری‌های علمی محدود نمی‌ماند بلکه به موضوعات اساسی‌تری می‌پردازد که حاصل گرایش‌های مهم اخلاقی در بطن ذهنیت علمی است؛ و شرح می‌دهد چگونه علم، روش‌ علمی، تاریخ علم، و قدرت تبیین علمی می‌تواند مفهومی از زندگی خوب را رقم بزند.«علم و فضیلت؛جستاری درباره‌ تأثیر ذهنیت علمی بر منش اخلاقی» اثر«لوییس کاروئانا» با ترجمه «محمدابراهیم محجوب» را نشر نی  در 238 صفحه منتشر کرده است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen