انتخاب صفحه
شماره 5091 - چهارشنبه 23 بهمن 1398
شماره های پیشین:

حفظ خانه‌های ارزشمند دارای معماری معاصر

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از ارائه طرحی به هیات رئیسه خبر داد که براساس آن خانه‌های دارای معماری معاصر نیز حفظ خواهند شد.علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر تقدیم طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران» گفت: معماری تهران در دوره معاصر به ویژه بعد از دوره قاجار تحولات مهمی را پشت سر گذاشته به گونه‌ای که سیمای امروز شهر همچنان متاثر از این معماری است.وی با اشاره به حساسیتهای اخیری که در جامعه نسبت به تخریب بناهای ارزشمند معاصر ایجاد شد و به رسانه‌ها راه پیدا کرد، ادامه داد: برخی از آثار با ارزش تخریب شدند و برخی در معرض تخریب قرار گرفتند اما تخریب این بناها که مربوط به دوره خاصی از معماری شهر تهران هستند اولین لطمه را به هویت شهر وارد می‌کند اما سود اقتصادی فراوانی به مالک آن می‌رساند، قوانین و مقررات جاری برای حفاظت از همه بناهای ارزشمند معاصر کافی نیست و در شرایطی که ساخت و ساز فعالیت پرسودی در سال‌های اخیر بوده است این موضوع باعث شده این نوع بناها به سرعت تخریب شوند و چهره شهر دایما در حال پوست اندازی باشد.اعطا با بیان اینکه سیاست اصلی برای حفاظت از بافت‌ها و بناهای ارزشمند معاصر باید مبتنی بر استراتژی برد-برد باشد، گفت: مالک و سرمایه گذار از حفاظت از بنا و شهر و شهروندان نیز از حفظ هویت شهر منتفع شوند؛ در همین راستا طرح « الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر شهر تهران» تهیه و تقدیم شد.رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران توضیح داد: به منظور حفاظت از میراث معماری، شهرداری تهران ملزم است لایحه‌ای مبتنی بر سیاست‌های تشویقی، الزام آور و محدود کننده با توجه به مجوزهایی مبنی بر حفظ و تثبیت و احیای میراث معماری معاصر، سیاست‌های تشویقی در راستای تبدیل ابنیه ارزشمند شهر به اماکن عمومی، بازنگری در فرآیند صدور پروانه در راستای توجه به میراث معماری معاصر، طراحی الگوهای اقتصادی و برنامه بهره برداری موقت از این ابنیه در راستای تشویق مالکی، تدوین بانک اطلاعاتی میراث معماری معاصر شهر تهران، پیگیری ثبت میراث معماری معاصر در فهرست آثار ارزشمند از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و ظرف مدت یک ماه برای سیر مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen