انتخاب صفحه
شماره 5093 - شنبه 26 بهمن 1398
شماره های پیشین:

افزایش ظرفیت زنجیره فولاد به سمت هدف چشم‌انداز ۱۴۰۴

براساس طرح جامع فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد هدف گذاری شده که این مهم به باور بسیاری از دست اندرکاران بسیار خوشبینانه اما دور از انتظار بود؛ در حالی که اکنون حرکت به سوی این مهم، پرشتاب پیش می‌رود.ایران که امروز جایگاه خود را با وجود تحریم‌های ظالمانه گسترده از سوی دشمن، در بین ۱۰ فولاد ساز شاخص جهان تثبیت کرده، در اندیشه رسیدن به رتبه یک رقمی (هفتم جهانی) است و این مهم با همسوسازی زنجیره فولاد، در مسیر تحقق سند چشم‌انداز است.
آمارهای مورد بررسی گویای آن است که در دوره ۹۸ - ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۶ میلیون تن زنجیره فولاد به مورد اجرا و بهره برداری رسیده و این درحالی است که در شروع سال ۱۳۹۲ ظرفیت این بخش ۱۲۰ میلیون تن اعلام شده بود.بدین ترتیب رشد ظرفیت‌سازی زنجیره فولاد که در دولت یازدهم کلید خورد، اکنون در دولت دوازدهم هم تداوم یافته و انتظار می‌رود با آهنگ مناسب پیش رود.فولادسازان که در دولت یازدهم سیر رو به رشد این بخش را در برنامه گنجانده بودند، با گذشت چهار سال اهداف مهمی را عینیت بخشیده‌اند که از جمله آنها در بخش کنسانتره، گندله و ظرفیت سازی فولاد رقم خورد. صاحب نظران و دست اندرکاران صنعت فولاد براین باورند که سال ۱۳۹۲ پایه اصلی رویکرد صادراتی این بخش محسوب می‌شود، بگونه ای که براساس آمار غیر رسمی بین پنج تا هفت میلیون تن واردات فولاد در دوره پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم رقم خورده، اما اکنون سخن از صدور ۲۰ میلیون تن فولاد (۱۰ میلیون تن شمش و ۱۰ میلیون تن تولیدات فولادی) در چارچوب سند چشم‌انداز است.انتظار می‌رود امسال حداقل ۱۰ میلیون تن و حداکثر ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد تحقق یابد که این امر در شرایط تحریم وسیع از سوی دشمن است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen