انتخاب صفحه
شماره 5093 - شنبه 26 بهمن 1398
شماره های پیشین:

جزئیات سرمایه‌گذاری و تجارت در ۴۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی

عملکرد تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیانگر تراز تجاری ۸۵ میلیارد دلاری در شش سال اخیر است.در حال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی در نقاط مرزی و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند که اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی کشور به‌خصوص در شرایط تحریمی دارند.این مناطق مزیت‌های مختلفی در مورد فرآیندهای تولیدی از جمله کسب و کارهای صادرات دارند و اکنون بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال و حدود ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال در آنها وجود دارد که برای حدود ۵۱۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.اما آخرین گزارش از وضعیت سرمایه‌گذاری و همچنین تجارت خارجی  در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که ارزش سرمایه‌ گذاری داخلی جذب شده در حوزه ریالی حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان و در بخش ارزی ۲۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده نیز به ۵.۴ میلیارد دلار رسیده است.در همین بازه زمانی در حوزه تجارت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارزش صادرات غیرنفتی از مبدا مناطق به سرزمین اصلی ۳۲ میلیارد دلار و ارزش صادرات غیرنفتی از مبدا مناطق به خارج کشور ۱۳۰ میلیارد دلار بوده است. ارزش واردات به منظور تولید، عرضه و مصرف خارج از کشور به مناطق نیز  ۴۵ میلیارد دلار گزارش شده است.در مجموع تراز تجارت خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۸۵ میلیارد دلار می‌رسد.مناطق آزاد به دلیل مزیت‌های موجود و موقعیت جغرافیای خاص خود از جایگاه خاصی در حوزه تجارت برخوردارند، این در حالی است که در توافقنامه اخیر بین ایران و اتحادیه اوراسیا مناطق آزاد نقش مهمی در عملیاتی شدن و توسعه این توافقنامه دارند چراکه مناطق آزاد هشت‌گانه کریدور تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به شمار می‌رود که در توسعه تجارت خارجی مناطق موثر خواهد بود.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen